Fatih Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Yerelleştirilmesi Programı Yapıldı

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Birleşmiş Milletler Yerel Değerlendirme Raporu kapsamında hazırlanan “Fatih Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Yerelleştirilmesi Programı”na katıldı.

10-11-12 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Fatih Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Yerelleştirilmesi Programı büyük ilgi gördü. Toplamda 295 genç katılımcıyla gerçekleşen eğitim ve atölyelerin yanında BM Yerel Değerlendirme Raporu çalışmalarını yürüten Barselona Belediyesi ve Finlandiya Espoo Belediyesi uzmanları da programdaydı. “Sürdürülebilirlik Konuşmaları” kapsamında 10 akademisyen ve uzman, SKA’larla ilgili iklimden yönetişime kadar birçok farklı alandaki iyi uygulama örneklerini paylaştı ve gençlerin farkındalığını artırdı.

“Gündem 2030: Fatih Atölyesi” ve “Çözümler Atölyesi”nde, katılımcılar şehirden beklentilerini paylaştılar.  Medeniyet Algısının Sürdürülebilirliği” konuşmalarının ardından sertifika töreni ile program tamamlandı. Programa katılan ve katkı sunan gençlerin isimleri ve fikirleri, “Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu”nda yer alacak ve BM’ye sunulacak. Bu sayede, gençlerin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle ilgili düşünceleri ve fikirleri, uluslararası arenada da paylaşılacak.

keyboard_arrow_up