Yahya Kemal, Vefatının 65. Yıl Dönümünde Düşünceleri ve Şiirleriyle Yad Edildi

Yahya Kemal Beyatlı, vefatının 65. yıl dönümünde İstanbul Fetih Cemiyeti Yahya Kemal Enstitüsü ile Fatih Belediyesi’nin işbirliğiyle düzenlenen sempozyumda, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın da katılımıyla rahmetle anıldı.

Sadece Türk edebiyatının değil, Türk tefekkürü ve zevkinin en büyük şahsiyetlerinden olan Yahya Kemal’in vefatının 65. yıl dönümünde gerçekleştirilen sempozyumda, Aziz Şair’in şiiri, düşüncesi ve estetiği ele alındı. İstanbul Fetih Cemiyeti Yahya Kemal Enstitüsü ile Fatih Belediyesi’nin ortak çalışması olan programda, “kökü mâzide olan âtî” şairin hem estetiği, tarih perspektifleri, şehre ait dikkatleri söz konusu edilecek hem de günümüze kadar uzanan vatan, milliyet ve medeniyet görüşleri tartışıldı. İki oturum halinde düzenlenen sempozyumda, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve Prof. Dr. Mehmet Samsakçı selamlama konuşmalarını yaparak programı başlattı. Ardından Prof. Dr. Kâzım Yetiş açılış bildirisini sunarken, Yetiş’in yönettiği ilk oturumda Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk “Baudelaire’in Paris’i, Yahya Kemal’in İstanbul’u” konusunu, Doç. Dr. Ali Yıldız “Yahya Kemal’de Metafizik”i, Doç. Dr. Ahmet Koçak “Siyasi Hikâyeleri ve Siyasi ve Edebi Portreleri Arasında Yahya Kemal”i ele aldı. Çoruk’un yönettiği ikinci oturumda ise Doç. Dr. Ürün Şen Sönmez “İstiklal Harbi ve Yahya Kemal”, Dr. Öğr. Üy. Çilem Tercüman “İstanbul Yazarları Arasında Yahya Kemal” ve Prof. Dr. Mehmet Samsakçı “Yahya Kemal’in İthafları (Şahsiyetler-Münasebetler)” başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdiler. Oturumların sonunda soru-cevap ve katılımcıların değerlendirmeleri yapıldı. Yahya Kemal’in kendi dönemindeki etkisiyle, vefatından sonraki eğitici ve ufuk açıcı tefekkürü sempozyumda ele alınan diğer konulardandı. Gelenekten ve köklerden kopmaksızın yeniyi yakalama ve kavramanın en iyi örneklerini veren Şair’i anlamak biraz da Türkiye’yi idrak etmek mânâsına geldiği de vurgulandı.

keyboard_arrow_up